Friday, 23 December 2016

Socialistic Sports Medal 1988

Socialistic Sports Medal 1988 Front
 EN: For sport glory of the country
БГ: За спортна слава на родината
Socialistic Sports Medal 1988 Back
 EN: Regional Committee of Dimitrov's communistic youths union.
БГ: Окръжен комитет на Димитровски комунистически младежки съюз

Saturday, 20 August 2016

Thursday, 18 August 2016

Tuesday, 16 August 2016

Friday, 12 August 2016

Wednesday, 10 August 2016

Saturday, 6 August 2016

Thursday, 4 August 2016

Tuesday, 2 August 2016

Thursday, 28 July 2016

Tuesday, 26 July 2016

K-72 Brbham | Matchbox Car

Red K-72 Brabham  BT44B racing car toy vehicle. Number too large. 1976 year.

Monday, 18 July 2016

Thursday, 14 July 2016

Sunday, 10 July 2016

Friday, 8 July 2016

Wednesday, 6 July 2016

Monday, 4 July 2016

Saturday, 2 July 2016

Thursday, 30 June 2016

Tuesday, 28 June 2016

Monday, 6 June 2016

Citroen SM | Matchbox Car

Citroen SM | Matchbox Car
Citroen SM, was painted yellow. Number too damaged to see. 1971 year.

Wednesday, 27 April 2016

Tuesday, 26 April 2016

Monday, 25 April 2016

Sunday, 24 April 2016