Tuesday 24 October 2023

Thursday 5 October 2017

2, 5 и 10 лева от 1974 г. голяма картинка

2, 5 и 10 лева от 1974 г. голяма картинка
Два, пет и десет левови банкноти, лице и гръб, от 1974 година. Пише, че са обезпечени със злато.

Friday 23 December 2016

Socialistic Sports Medal 1988

Socialistic Sports Medal 1988 Front
 EN: For sport glory of the country
БГ: За спортна слава на родината
Socialistic Sports Medal 1988 Back
 EN: Regional Committee of Dimitrov's communistic youths union.
БГ: Окръжен комитет на Димитровски комунистически младежки съюз